امامت و رهبری، حاکمان زمان

دستگیریها و قتلها در حکومت معاویه

دستیابی معاویه به حکومت فرصت خوبی بود که در آن معاویه بتواند کینه دیرینه خود را نسبت به بزرگان و سران اسلام، همانها که دمار از روزگار شرک برآورده و خانه خدا را از آن پاک و منزه ساخته بودن برآورند. روزی پیروزی از آن بدریون بود و روزی دیگر پیروزی از آن شکست خوردگان در بدر و در نتیجه انتقام گیری از آنان.
از سوی دیگر، همانها که روزگاری از امام حمایت نکردند و موجبات سقوط او و پیروزی معاویه را فراهم آوردند در وضع و موقعیتی قرار گرفته بودن که دار خود را بر پشت خویش حمل میکردند و مرگ خویش را در برابر چشمان خویش میدیدند. ولی مسالهای دیگری هم در میان بود و آن این که موجبات مرگ افراد عزیز دیگری را هم فراهم کردند که وجود هر یک بود به اندازه جهانی میارزید.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *