شهادت

دشواریهای حکومت امام حسن

مقدمه
حسن (ع) به خلافت رسید ولی سراسر دوران خلافت او و حتی پس از آن با توطئهها مواجه بود. فرصت طلبان و موقعیت خواهان در کار او رخنه کرده و برای او مشکلاتی را پدید آورده بود. او وارث بدکاریهای و ستمکاریها و کینه سازیها و دشمن پروری در قلب حکومت اسلامی بود.
اولین تجربه حکومتش روبروئی با باطل و خارج شدن معاویه از مرز حق و ناسازگاری او با حکومت اسلامی است و مقابله با او نیازمند به وجود و همکاری یاران مومن و مخلص بود که گفتیم حسن (ع) از داشتن آنها محروم بود. عده قلیلی در دوروبر او بودند که تن دادنش به منازعه سبب از میان رفتن آنها و در نتیجه حاملان اندیشه تشیع بود که امام در آن زمینه نیز باید نیکو میاندیشید.
رذالتها و سودجوئیها از اخلاق و شیوههائی بود که مردم در طول مدت حکومت دراز عثمان آن را برای خود پذیرفته و در خود تثبیت کرده بودند و پایه گذاریهای غلط به گونهای بود که معاویه میتوانست با پول با علی بجنگد [۲۳۱] و بعدها اصحاب و یاران حسن (ع) نمیتوانست پایدار بماند چند ماه ستیز بود و سرانجام سقوط نظامی!
[صفحه ۱۶۹]
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *