احادیث و سخنان, زیارت نامه و ادعیه

دعاهای امام حسن (ع) بعد از نماز طواف

روایت شده است امام حسن علیه السلام پس از طواف به سوی مقام ابراهیم رفته و پشت آن دو رکعت نماز میگذارد و پس از نماز
روی خود را بر سنگ مقام ابراهیم نهاده چنین دعا میکرد: قال علیه السلام: عبیدک بباک، خویدمک ببابک، سائلک ببابک،
مسکینک ببابک [ ۵۰۹ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (بندهی کوچکت بر در خانهی توست. خادم ناچیزت بر در خانهی توست.
[ است. مسکین درگاه تو، به در خانهات آمده است.) [صفحه ۳۳۳ « ایستاده » گدایت بر آستانت
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *