امامت و رهبری، حاکمان زمان

دوران کودکی امام حسن

اشاره
این بخش از بحث را در چهار فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصلی از آن تحت عنوان در کنار والدین است در آن پس از ذکر مقدمهای از دوران کودکی و گذران زندگی او، از اوج قرآنی حسن (ع) و سخنوری او در حضور مادر و مواضعی که والدین در قبال او اتخاذ میکردهاند سخن خواهیم گفت.
فصل دوم آن تحت عنوان در دامان پیامبر (ص) است و در آن از همراهی و هم سخنی او با رسول گرامی اسلام (ص)، از انس و بازی او با پیامبر (ص)، از القاء علم و فکر به او توسط پیامبر (ص)، و حضورش در جریان مباهله و قراردادها و مراقبت دائمی که رسول خدا (ص)، از او داشت سخن خواهیم داشت.
در فصل سوم موضع رسول گرامی اسلام را در قبال او مورد بررسی قرار خواهیم داد و بیان خواهیم کرد که رسول خدا (ص) چگونه او را فرزند و ریحانه خود میخواند. از دوستداری حسن (ع) و تعلیل محبت او و از سنت شکنیها در سایه تولد او و از پیشگوئیها درباره آینده او بحثهائی را عرضه خواهیم کرد.
فصل چهارم آن در مورد مصائب و حوادث واقعه در دوران خرسالی حسن (ع) است که سه واقعه آن بس عظیم و هر سه در فاصله چند ماهی برای او پدید آمدند:واقعه وفات پیامبر، جریان سقیفه، و مساله وفات مادر که تحمل آن جانکاه و غیر قابل توصیف بود ما درباره آنها سخن خواهیم گفت.
[صفحه ۴۵]
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *