از دیدگاه اهل بیت

راویان احادیث امام حسن

احنف بن قیس و دیگر اصبغ بن نباته و دیگر اشعث بن السوار آنانند که از امام حسن (ع) روایت کرده‌اند.
باب الجیم من اسامی الروات
جابر بن عبدالله الانصاری و دیگر جعید الهمدانی و دیگر جارود بن منذر و دیگر جارود بن ابی بشر از جماعت رواهاند.
باب الحاء من اسامی الروات
حبیب بن مظاهر و دیگر حذیفه بن اسید الغفاری و دیگر حارث الاعور و دیگر حجر بن عدی بن حاتم و دیگر حبه بن جوین العرنی و دیگر از جمله زنان حبابه الوالبیه است که از حسن بن علی (ع) روایت کرده است.
باب الراء من اسامی الروات
رشید الهجری از جماعت روات است و دیگر رفاعه بن شداد نیز از روات است.
باب الزاء المعجمه من اسامی الروات
زید بن ارقم از آن جماعت است که از امام حسن (ع) روایت کرده است اگر چه با علی (ع) در کتمان شهادت خیانت کرد.
باب السین من اسامی الروات
سلیم بن قیس الهلالی و دیگر سفیان بن ابی لیلی الهمدانی و دیگر سلیمان بن صرد الخزاعی و او خدمت رسول خدا نیز رسیده بود و یگر سوید ابن غفله است.
باب الظاء من اسامی الروات
ظالم بن عمرو و بعضی او را ظالم گفته‌اند و کنیت او ابوالأسود الدئلی است.
[صفحه ۱۸۱]
باب العین من اسامی الروات
عبایه بن عمرو بن ربعی و دیگر عمرو بن الحمق الخزاعی و دیگر عامر بن واثله بن الاسقع و دیگر عبدالله بن جعفر بن ابیطالب و دیگر عبیدالله بن عباس بن عبدالمطلب و او را معاویه بفریفت و با او ملحق شد چنانکه به شرح رفت در مقاتله امام حسن با معاویه و دیگر عمرو بن قیس المشرفی است.
باب القاف من اسامی الروات
قیس بن سعد بن عباده الانصاری شرح حال او را در کتاب رسول خدا و در کتاب علی (ع) و در این کتاب مبارک مرقوم افتاد.
باب الکاف من اسامی الروات
کمیل بن زیاد النخعی حامل اسرار است و از جمله رواه و دیگر کیسان بن کلیب کنیت او ابوصادق است.
باب اللام من اسامی الروات
لوط بن یحیی کنیت او ابومخنف است و اوست صاحب تاریخ مقتل سیدالشهدا علیه آلاف التحیه و الثناء
باب المیم من اسامی الروات
مسلم البطین و دیگر مسعود مولی ابی وائل و کنیت او ابورزین است و دیگر میثم التمار و دیگر مسیب بن نجبه و دیگر مسلم بن عقیل بن ابی طالب (ع)و الرحمه.
باب الهاء من اسامی الرواه.
هلال بن بساق از جمله روات است.
باب الکنی من الرواه
ابواسحق الهمدانی و دیگر ابواسحق السبیعی بن کلیب ایشان نیز از اجله رواه حسن (ع)‌اند.
باب النساء من الرواه
فاطمه بنت حبابه الوالبیه به روایت سعد بن عبدالله از حسنین (ع)روایت کرده است.
[صفحه ۱۸۲]
برگزیده کتاب ناسخ التواریخ شرح احوال امام حسن مجتبی(ع) نوشته آقای محمد تقی لسان الملک سپهر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *