احادیث و سخنان, نقش تربیتی و ارشادی

روش برخورد با دنیا از دیدگاه امام حسن (ع)

یکی از بهترین روشهای برخورد با دنیا و پدیدههای آن را امام علیه السلام چنین بیان فرمود: قال علیه السلام: اجعل ما طلبت من
الدنیا، فلن تظفر به بمنزلۀ ما لم یخطر ببالک و اعلم أن مروه [صفحه ۲۷۱ ] القناعۀ و الرضا اکثر من مروه الاعطاء، و تمام الصنیعۀ خیر
من ابتدائها [ ۳۷۱ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (آنچه را که از دنیا در طلبش بودی و بدان دست نیافتی، به منزلهی آن چیز قرار ده
که در نظرت نیامده و بدان که قناعت، مردانگی است، و بر ناداری قناعت کردن و راضی بودن از مروت و مردانگی در بخشیده
بودن، بالاتر است و به اهمیت پایان رساندن کاری بهتر و برتر است از اهمیت شروع آن.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *