احادیث و سخنان

سخنان امام حسن در مورد گذراندن عمر و روز های زندگی

به آن حضرت عرض شد: ای فرزند رسول خدا چگونه شب خود را به روز آوردی؟ فرمود: روز خود را آغاز کردم؛ در حالی که پروردگاری بالای سر دارم و دوزخ را پیش رو و مرگ مرا میجوید و حسابرسان حلقهوار دورم را گرفتهاند و من در گرو عمل خود هستم، نمییابم آنچه را دوست میدارم و آنچه را خوش ندارم دفع آن نتوانم و کارها در دست دیگری است که اگر بخواهد عذابم کند و اگر بخواهد، از من بگذرد، پس کدام بینوایی از من بینواتر است؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *