احادیث و سخنان

سخن پیامبر حسن و حسین دو پیشوای امت

قال علی علیهالسلام:
«دخلت یوما منزلی فاذا رسول الله صلی الله علیه و آله جالس و الحسن عن یمینه و الحسین عن یساره و فاطمه بین یدیه و هو یقول: یا حسن و یا حسین انتما کفتا المیزان و فاطمه لسانه و لا تعدل الکفتان الا باللسان و لا یقوم اللسان الا علی کفتین… انتما الامامان و لامکما الشفاعه [۳۰]؛
علی – ع – فرمود: روزی وارد خانهام شدم دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته است، فرزندم حسن در طرف راستش، حسینم در طرف چپش و همسرم فاطه در مقابل آن حضرت بودند و او میفرمود: ای حسن و ای حسین! شما دو نفر دو کفه میزانید، مادر شما فاطمه زبان میزان و ترازوست؛ دو کفه متعادل نمیشود، مگر با زبان ترازو و زبان هماهنگ نمیشود مگر
[صفحه ۳۹]
با دو کفه… آن گاه فرمود: شما دو نفر امام و پیشوایید و برای مادرتان مقام شفاعت است.»
ابنشهر آشوب در ذیل تفسیر آیه شریفهی: «و التین و الزیتون…» آورده است:
«مسلمانان همگی بر این مطلب اتفاق دارند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا [۳۱] ، و یا ابنای هذان امامان قاما او قعدا.» [۳۲].
پیامبر فرموده است:
«حسن و حسین دو امام و پیشوای امتند، چه پیکار و جهاد کنند و یا به طور علنی درگیر نشوند و به صورت مخفی و تقیه عمل کنند.»
همچنین فرموده است:
«این دو فرزندم حسن و حسین رهبر و پیشوای امتند، هر گونه که عمل کنند، جهاد و قیام نمایند و یا مبارزهی علنی و آشکار نداشته باشند.»
گروهی از مورخان همانند هاشم معروف الحسنی نیز نسبت به حدیث فوق ادعای تواتر نمودهاند، این گروه معتقدند: محدثان اجماع نمودهاند بر این که حدیث فوق را پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده است. [۳۳] همچنین طارق بن شهاب گوید: شنیدم که علی بن ابیطالب به فرزندانش حسن و حسین میفرمود:
«انتما امامان بعقبی و سیدا شباب اهل الجنه، و المعصومان حفظکم الله و لعنه الله علی من عاداکما [۳۴]؛ شما دو تن (حسن و حسین) امامان و پیشوایان بعد از من هستید، و شما سرور جوانان بهشتید و هر دو معصوم هستید. خداوند شما را حافظ و یاور باشد و نفرین خداوند بر کسانی باد که با شما دشمنی میورزند.»
[صفحه ۴۰]
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *