حوادث، وقایع، هجرت

سهم امام حسن از بیت المال

عمر برای اینکه جلب نظری از اهل بیت (ع) به عمل آورده باشد در تقسیم بیت المال و توزیع غنائم جانب آنها را مرعی میداشت. در دوران حکومت او حلههائی از یمن برای او رسیده بود. عمر دو حله را برای حسن (ع) و حسین (ع) فرستاد در حالی که به دیگران از این گونه عطایا نداشت.
او هم چنان نصیب آنها را از غنائم به میزان نصیب پدرشان علی (ع) قرار داد که از مجاهدان جنگ بدر و مورد عنایت رسول اله بودند و بدین ترتیب حسن (ع) و حسین (ع) را در بهره گیری از بیت المال در شمار اهل بدر به حساب آورد. [۱۰۰] و در برابر اعتراض فرزندش عبدالله عمر که چرا سهم مرا فروتر از آنها قرار میدهی گفته بود:
هیچ میدانی چه کسانی را با چه کسی مورد مقایسه قرار میدهی؟ آنها فرزندان رسول الهاند (ص) و تو فرزند منی… [۱۰۱] و تاریخ نمونه این سخنان را بسیار دارد. امام اینکه این اقدامات به چه اغراض و اهدافی بود؟ آیا اصالتی برای عمل خود قائل بود یا برای جلب قلوب آنان چنین میکرد؟ آیا در برابر آنها احساس بدهی داشت یا مساله به گونهای دیگر بود؟ امری است که در برابر آن جوابهای متعدد و بسیاری است و ما را
[صفحه ۸۳]
قصد ورود در این مباحث نیست.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *