حوادث، وقایع، هجرت

سیاست بازیها زمان حکومت امام حسن

حسن (ع) با چهرههای سالوس و دغلباز روبروست، چهرههائی که سیاست بازی میکنند، و آن را به اسم سیاست اسلامی خرج میکنند. معاویه با چهره سالوس و ریای خود در شام توانست چهرهای اسلامی بسازد و بیست سال آن را به خورد مردم بدهد.
او خود را خال المومنین جا زد و موقعیت و شرافت خود را برتر از همه صحابههای پیامبر (ع) قرار دهد و بر اصحاب او پیشی گیرد. او در سایه سالوسها و ریاها خود را فرشته نجات جا زد و مشاوران نیرنگ باز و بیایمان او در تثبیت موقعیتش تلاشها کردند. و راه او را به سوی مقصود هموار ساختند.
او شیخین را احترام میکرد نه به خاطر آنها، بلکه یافتن سلطه بر مردم و رسیدن به اهداف شیطانی خود. و صفحات تاریخ پر است از شیوههای جنایت کارانه او که تنها برای پیشی گرفتن بر خاندان پیامبر (ص) از نظر مردم صورت میگرفت.
پولهای بیت المال در اختیار او بود. و با آن به هر کاری که میخواست اقدام میکرد، و به هر گونهای که میخواست خون میریخت ولی در عین حال خود را حلیم و آرام نشان میداد و چنین وانمود میکرد که میخواهد برای اسلام کار و تلاش کند. او اسما در راه دین و مذهب بود ولی عملا خلاف خط انبیاء و بعثت پیامبر و در خط طاغوت عمل میکرد. سیاست تزویر بود ولی خو را حق به جانب نشان میداد. در نامهاش به
[صفحه ۱۷۲]
امام مجتبی (ع) نوشته بود اگر میدانستم تو از من تواناتری و بر این امت از من محافظهکارتری تسلیم تو میشدم و دعوت تو را اجابت میکردم [۲۳۶].
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *