اخلاق و فضائل

سیمای امام حسن

انس بن مالک دربارهی امام حسن علیهالسلام میگوید:
«لم یکن احد اشبه برسول الله – ص – من الحسن بن علی [۵۰]؛ هیچ فردی از امام حسن علیهالسلام شبیهتر به پیامبر صلی الله علیه و آله نبوده است.»
احمد بن حنبل به نقل از علی بن ابیطالب علیهالسلام مینویسد:
«کان الحسن اشبه برسول الله ما بین الصدر الی الراس و الحسین اشبه فیما کان اسفل من ذلک [۵۱]؛ حسن علیهالسلام از سینه تا سر شبیهترین فرد به نبی گرامی اسلام بود و حسین از سینه به پایین بیشترین شباهت را به آن حضرت داشت».
[صفحه ۵۲]
ابنصباغ مالکی در زیبایی صورت و اعضای حسن بن علی علیهالسلام مینویسد: رنگ چهرهی حسن بن علی علیهالسلام سفید آمیخته با سرخی بود؛ چشمانش سیاه، درشت و گشاده؛ گونههایش هموار، موی وسط سینهاش نرم؛ موی ریشش پر و انبوه؛ پشت گوشش پر مو؛ گردن آن حضرت کشیده، براق همچون شمشیری از نقره؛ مفاصلش درشت و دو شانهاش پهن و دور از یکدیگر بود؛ انسانی چهارشانه، میانه قد و نمکین که نیکوترین صورت را داشت، ریش خود را با رنگ سیاه خضاب میکرد؛ مویش پرچین و کوتاه و قامتش رسا بود. [۵۲].
واصل بن عطا گفته است:
صورت حسن بن علی علیهماالسلام چون سیمای انبیا و هیات و شکل او چون هیات ملوک و امرا بوده است. [۵۳].
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *