اخلاق و فضائل

شان الهی امام حسن

حسن بن علی (ع) را شخصیتی مهم و فوق العادهای بود، تا حدی که معاویه درباره او گفته بود: حسن (ع) کسی نیست که بتوان او را دست کم گرفت [۵۶۵] رتبتی داشت نشات گرفته و از ولایت خدا، و شانی داشت فراتر از شوون همه انسانهای عصر خود.
او در سایه عبادت و اطاعت به جائی رسیده بود که نمیتوان وضع و موقعیت او را به بشر عادی شبیه کرد. از یک سو تن در خاک داشت و از سوی دیگر فراتر از خاکیان میاندیشید. در یک جنبه انسانی عادی و طبیعی بود، در جنبه دیگر با مبدء قدرت متعال متصل بود و کاری خدائی میکرد.
دانشی داشت هبهای و فضایلی داشت پرورده و نشات گرفته از دامان فاطمه علیهاالسلام و علی (ع) و آغوش پیامبر (ص). کرامتهای بسیاری را بدو نسبت دادهاند در حالی که او همه آنها را به خدا نسبت میداد. و در همه حال میفرمود از وقایع و قضایا که در روزان و شبان در جهان جاری میشود و به مرحله اجرا در میآید از آن با خبرم. و مهم این بود که این آگاهیها را در راه اعلای کلمه توحید به کار میبرد نه در راه استفاده و بهره گیری شخصی و خانوادگی.
[صفحه ۳۶۲]
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *