زیارت نامه و ادعیه

شایستگی توصیف صفات جمال و جلال خدا

در آیه ۱۵۹ و ۱۶۰ از سوره صافات، خداوند میفرماید: سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین منزه است خدای تعالی از توصیفی که انسانهای جاهل و گمراه درباره ذات اقدس او دارند، جز توصیفی که بندگان مخلص خدا (از روی آگاهی و معرفت در مورد ذات باری عزوجل دارند) هیچ توصیفی شایسته ذات مقدس او نیست.
توضیح
آنچه مسلم است علت انکار گروهی از انسانها خداوند را به خاطر توصیف و تفسیر غلطی است که از خدای تعالی دارند، آن هم غلط فاحشی که هیچ خداپرستی به آن چنان خدائی قائل نیست و مسلم است هر نوع حقیقتی اگر بصورت غلط و نارسا در مغز انسان وارد گردد به محض تعقل و رشد فکری، آن حقیقت، به صورت افسانه و موهوم جلوه میکند و مورد انکار قرار میگیرد. عدم معرفی توصیف واقعی و عدم شناخت از یک حقیقت، در روح انسان اثر بدی میگذارد، بویژه برای کسانی که دارای تحصیلات عالیه باشند که به خاطر رشد علمی عقیده به یک حقیقتی که به صورت غلط معرفی شده باشد مسخره و افسانه درمیآید.
علت موثر در گرایش به بیخدائی در دنیای شرق و غرب، معرفیها و توصیفات غلط تورات و انجیل تحریف شده از خدا بود؛ خدائی که تورات و انجیل فعلی و تحریف شده به بشر معرفی میکند مملو از موهومات و افسانه است؛ خدائی که در قالب انسان ریخته شود و سائر خرافاتی
[صفحه ۵۲]
که درباره خدا در تورات و اناجیل است موجب برگشتن عقیده بسیاری از خداوند شد. آن توصیفهای غلطی که از خدا در ذهن انسانها بوجود آمده بود با مقیاسهای علمی و عقلی سازگار نبود، لذا خدا و مذهب را افسانه خواندند.
نتیجه اینکه آنچه را منکرین از خدا تفسیر و توصیف غلط کردهاند و بعد آن را انکار نمودند از نظر خداپرستان واقعی هم انکار میگردد، لذا هر گونه توصیفی که انسانها درباره خدا میکنند نادرست است و خدای تعالی از آن پاک و منزه است، مگر توصیفی که بندگان مخلص خدا، پیامبران الهی و امامان معصوم (ع) از او دارند. آنانکه از هر گونه شرک، هوای نفس، جهل و گمراهی مبرا هستند و خدا را جز به آنچه خودش اجازه داده توصیف نمیکنند.
برگزیده از کتاب تعالیم امام حسن مجتبی(ع)به زبان دعا و حدیث نوشته آقای حسن کافی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *