سیره عملی و رفتاری

شایعه در جنگ با معاویه زمان امام حسن

معاویه به همراه این رشوه دهی و خرید وجدانها به شایعه پراکنیها نیز پرداخت و این هم یکی از شیوههای خیانت یا رمزهای موفقیت معاویه بود. او با شایعه پراکنیهای خود توانست دشمنیها و کینه توزیها را در بین افراد و گروهها توسعه دهد و روحیه سربازان امام را متزلزل سازد.
بسر بن ارطاه به میدان آمد و در برابر لشکر قیس بن سعد فریاد برآورد، این امیر شما عبیدالله است که با معاویه صلح کرده است و معلوم نیست شما برای چه میجنگید. قیس سخنان او را رد کرد و بسر را به عقب راند. ولی در عین حال سخنان بسر در دل عدهای از سربازان موثر واقع شد.
در صبحگاهی شایع کردند که قیس بن سعد کشته شد و مردم که این را شنیدند از صحنه گریختند و حتی به غارت اموال هم پرداختند [۲۵۵] و از بین شایعهها شایعه صلح حسن (ع) و از بین دیگر اقدامات اقدام به رشوه توسط معاویه موثرترین حربه و سلاح برای سقوط لشکر امام به حساب میآمد [۲۵۶].
البته معاویه در پی آن بود که قیس بن سعد را هم بفریبد و به هر گونهای است او را هم طعمه خود سازد. اما قیس بسی قویتر از آن بود که طعمه معاویه شود. به فرستاده
[صفحه ۱۸۵]
معاویه گفت به او بگو: نه به خدا قسم مرا ملاقات نخواهی کرد جز آن که بین من و تو نیزهای حائل باشد. لا و الله لا تلقانی ابدا الا بینی و بینک الرمح [۲۵۷].
جرات دهیها
از اقدامات معاویه جری کردن مردم بر امام بود که آن هم نقشه خائنانه موفقی بود. بسیاری از مردم بر امام جری شده بودند. رو در روی او میایستادند، به او اعتراض میکردند، از حاتم بخشیهای معاویه و از سختگیریهای امام با او سخن میگفتند.
فرستادگان معاویه در بین مردم از آزادی عمل سربازان معاویه، از غارت و چپاولشان، از تسلطشان بر جان و مال و ناموس مردم سخن میگفتند و این امر خود هوسهای نوی را در دل سربازان امام به ویژه آنها که بیبندوبار بودند زنده میکرد. و با خود زمزمه میکردند پس چرا؟…
برخی از فرماندهان جزء به هنگامی که میشنیدند مثلا عبیدالله بن عباس با یک میلیون درهم رشوه به معاویه پیوست یا آب حرص در دهانشان جمع میشد و یا از سر ناز و تغیر با امام برخورد کرده و خود را از او طلبکار به حساب میآوردند و این خود برای پیش برد اهداف امام مشکل آفرین بود.
در مواردی معاویه با توطئههائی دیگر اقدام میکرد. نامههائی به اسم حسن مینوشت و در آن منویات خود را میگنجانید. حتی زیردستان او نیز از این گونه اقدامات داشتهاند مثلا مغیره بن شعبه از سوی امام حکمی برای خود جعل کرد و با آن خلق اله را میفریفت [۲۵۸].
در کل دعوت معاویه از سران لشکر امام حسن (ع) اغلب با پاسخ مثبت همراه بود و تاریخ نام ده تن از یاران او را ثبت میکند که پول و رشوه او را پذیرا نشدند از جمله حجر بن عدی، قیس بن سعد و… بقیه بیش یا کم ماهیت خود را نشان دادند [۲۵۹].
[صفحه ۱۸۶]
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *