حوادث، وقایع، هجرت

شرایط مردم زمان حکومت امام حسن

مقدمه
در کار بیعت امام مجتبی (ع) همه چیز بر روال بود. همه آراء متوجه او و علیه معاویه بود. مردم از معاویه دلخوشی نداشتند. به ویژه که هنوز مردانی بودهاند که از زبان پیامبر (ع) طعن و لعن درباره او را شنیده بودند و هنوز عدهای به یاد داشتند که پیامبر (ص) خدا طلقاء را از حق حکومت محروم داشته بود.
حیله گری معاویه در جنگ صفین، دغلبازی عمروعاص در نصب معاویه، فریبخواری ابوموسی در خلع علی (ع) گزارشهای مردمی که از شام دیدن کرده بودند فکر و جو مخالفی علیه معاویه به وجود آورده بود که هرگز نمیتوانستند و نمیخواستند او را امام و رهبر خود ببینند.
اما در ورای این قضیه مسائل دیگری هم وجود داشت که گردونه حکومت را به سوی معاویه متمایل میکرد و آن وجود خستگیهای ناشی از جنگ، روحیههای سست و متزلزل، و وجود دوستان خسته و خفته و دشمنان بیدار و تازه نفس و از همه بدتر گروههای متفاوت و متضاد در شهر کوفه بود. که ما در این فصل به پارهای از این شرایط و موقعیتها اشاره میکنیم.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *