از دیدگاه شعرا

شعر در وصف امام حسن مجتبی امام زمان حسن

عالم طفیل خاک کف پای مصطفی
آدم رهین گوهر والای مصطفی
بر فرق کاینات بود تاج و می سزد
نعلین عرش قدر فلک‌سای مصطفی
از وحی اساس شرع چو بنهاد برفروخت
روی مهندس خرد از رای مصطفی
و اللیل [۱] وصف گیسوی شب رنگ خواجه گفت
و الشمس، [۲] نعت چهره‌ی زیبای مصطفی
روح القدس ز سدره چو بگذشت باز ماند
از منزل دنا فتدلای [۳] مصطفی
گر در ره خدا به رسولی امیدوار
قرآن و اهل بیت به یادش نگاهدار
از بعد مصطفی‌ست دگر مرتضی علی
همراز او نبود مگر مرتضی علی
بحر نبوت است و رسول خدا در است
کان ولایت است و گهر مرتضی علی
مؤمن پس از محبت پیغمبر خدای
کس را نمی گزیند بر مرتضی علی
گر خواجه علم را به مثل چون مدینه گفت
گفته منم مدینه و در مرتضی علی [۴].
با موی و روی خواجه‌ی کونین، مصطفی
پر حال بود شام و سحر مرتضی علی
در هر چه بود محرم راز رسول بود
در فضل فرد گشت که زوج بتول بود
[صفحه ۶۰]
دنیا نبود و زینت او کام فاطمه
زین شد بتول در دو جهان نام فاطمه
دستاس کرد و قرص جوین خورد و داد نان
ای عالمی طفیلی انعام فاطمه
عمرش به یاد خالق و روی پدر گذشت
بعد از پدر نماند بس ایام فاطمه
از بهر او قیام همی کرد مصطفی
زین گونه بود صورت اکرام فاطمه
دردش به دل رسید ز قومی که غافلند
کایذای مصطفی بود آلام فاطمه
کردند هر دو روشنی چشم او هلاک
کافردلان کینه‌ور اصل و دل نه پاک
دادند زهر را به امام زمان حسن
با تلخی از جهان به لب آورد جان حسن
هم زهر و هم زر از پی او داده چند بار
تا عاقبت نیافت از ایشان امان حسن
یک مو نخواست از سر غیری که کم شود
خود را ز ملک خویش بری کرد از آن حسن
ای ممتحن ز خطبه‌ی او، همچو خاک پست
بالای منبر ار شده از امتحان حسن
آن باطلان که از مدد حق گریختند
خون حسین از عقب او بریختند
آنان که دیده حاصل دنیا و دین حسین
گریند بر امام زمان و زمین حسین
یاد آورید خون که روان کرده‌اند چون
از گردن و ز حنجره‌ی نازنین حسین
از زعم خویش دعوی اسلام کرده‌اند
و آنگه شهید کرده و کشته چنین حسین
فریاد و ناله می کند و یاد می کند
کافر به گریه در طرف روم و چین حسین
ای مصطفی که خفته‌ای اما نخفته‌ای
از روضه سر برآر و بدین سان ببین حسین
«داعی!» بگو که قاتل او روز رستخیز
از فعل شوم خود به کجا آورد گریز؟
[صفحه ۶۱]
برگرفته از کتاب آینه بردباری سروده هایی از شاعران در وصف امام حسن مجتبی نوشته آقای محمود عباس و شاهرخی مشفق کاشانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *