از دیدگاه شعرا

شعر در وصف امام حسن مجتبی خلق مشکبار

ایا صبا بگذر بر سر مزار حسن
زهی شمیم تو چون خلق مشکبار حسن
به خاک خطه‌ی یثرب خرام تا بینی
شکفته سنبل و گل از خط و عذار حسن
چو شب ز مشعل مه چشم تیره روشن کن
ز خاک خوابگه سرمه اقتدار حسن
یکی به تعزیت بقعه‌ی بقیع گذر
ببوس مشهد پاک بزرگوار حسن
لبش که مایه‌ی تریاک بود و شد مسموم
بپرس تلخی شهد شکر نثار حسن
طبرزد شکرینش که کرد زهرآلود؟
که خاک بر سر اعدای خاکسار حسن
برنگ گونه‌ی الماس شد زمرد فام
مفرح لب یاقوت آبدار حسن
جگر بسوخت شفق را چو لاله ز آتش دل
ز حسرت جگر خسته‌ی فگار حسن
به روز تیره‌ی خود شام از آن سیه‌پوش است
کز اهل شام بد آمد به روزگار حسن
ستاره خون بچکاند ز چشم اگر بیند
جراحت جگر و چشم اشکبار حسن
سپهر عطف هلالی بسوخت ز آتش شام
ز تاب سینه‌ی محرور پر شرار حسن
به باغ عترت پیغمبر از خزان ستم
بریخت لاله و نسرین ز نوبهار حسن
بنفشه بین سر حسرت نهاده بر زانو
ز سوک غالیه بوی بنفشه وار حسن
هنوز نرگس خوشخواب سر گران دارد
ز داغ نرگس بیمار پر خمار حسن
عجب مدار که گل در قماط سبزه نشست
که با طراوت حسن است شرمسار حسن
هنوز زهره سرانداز نیلگون دارد
ز سوز مادر زهرای سوگوار حسن
بسان سایه نهد روی بر زمین خورشید
بخاکبوس جناب فلک مدار حسن
بسا که جان بسپردند در هزاهز جنگ
دلاوران، به سر تیغ جان‌سپار حسن
[صفحه ۲۲۶]
سپهر اطلس نه تو کشیده در جوشن
ز بیم نوک سنان سپرگذار حسن
بدان امید که چشم قبول بگشاید
گشاده روضه‌ی رضوان در انتظار حسن
هزار منعم و درویش بر یسار و یمین
یمین گشاده بر آوازه‌ی یسار حسن
چو باز رفت او پر بگستراند باز
همای سده نشیمن بود، شکار حسن
بجز خدای که داند که عالم الغیب است
کمال قربت پنهان و آشکار حسن
دوم حصار و چهارم اساس در ره دین
شد استوار به بازوی استوار حسن
امامت و حسب و نسبت علی بودش
زهی ستوده خصال و زهی شعار حسن
اگر وثیقه‌ی حبل المتین همی خواهی
متاب سر ز سر زلف تابدار حسن
بریز سایه‌ی طوبی کسی تواند بود
که سایه افکندش سر و جویبار حسن
ز دست ساقی کوثر خورد شراب رحیق
کسی که مشرب او هست چشمه‌سار حسن
سخن بقدر حسن چون سراید ابن حسام
که نیست مدحت حسان به اقتدار حسن
چو من بپایه‌ی حسان نمی‌رسم به سخن
سخن چگونه رسانم به اعتبار حسن
[صفحه ۲۲۷]
برگرفته از کتاب آینه بردباری سروده هایی از شاعران در وصف امام حسن مجتبی نوشته آقای محمود عباس و شاهرخی مشفق کاشانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *