امامت و رهبری، حاکمان زمان

صحاک بن قیس در حکومت معاویه

صحاک از خود فروختگانی بود که دینش را در راه معاویه فروخته بود. فردی بود بیملاحظه، سفاک و خونخوار، و از کسانی بود که مصدایق آیه: ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه… [۴۲۲] بود.
معاویه او را احضار کرد که به سوی کوفه حرکت کن و دستور داد، هر عربی را که دیدی مطیع و دوستدار علی است بکش و… صحاک وارد شد و اموال بسیاری از مردم به ویژه شیعیان علی را غارت کرد و جمعی بسیار از آنها را بکشت و روزگار را بر مردم تیره و تار ساخت.
در ثعلبیه به کاروانی از حج برخورد کرده بود. آنها را متوقف و اموالشان را غارت کرد و حتی برخی آنان را کشت. غرض این بود که او دستور معاویه را به شدت اجرا کرد و بیش از آنچه که دستور داشت عمل نمود [۴۲۳].
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *