احادیث و سخنان, نقش تربیتی و ارشادی

ضعفها و نیازهای انسان از دیدگاه امام حسن (ع)

از امام علیه السلام پرسیدند: حالت چگونه است؟. قال علیه السلام: اصبحت ولی رب فوقی و النار أمامی، و الموت یطلبنی، و الحساب
محدق بی، و أنا مرتهن بعملی، لا اجد ما أحب و لا أدفع ما أکره، و الأمور بید غیری، فان شاء عذبنی و ان شاء عفا عنی فأی فقیر
أفقر منی [ ۳۶۳ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (روزگار میگذرد و مرا پروردگاری است بالای سرم. آتش جهنم روبهرویم. مرگ
در پی من، حساب بر من خیره و من در گرو عمل خویشم. آنچه را که میخواهم نمییابم و آنچه را که خوش [صفحه ۲۶۶ ] ندارم
دفع نتوانم کرد. کارها به دست دیگری است؛ اگر بخواهد تنبیهم میکند و اگر بخواهد از من در میگذرد. پس کدام درماندهای از
من درماندهتر است؟.).
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *