احادیث و سخنان

عثمان از دیدگاه امام حسن (ع)

آگاهی امام علیه السلام از زمان قتل و قاتل عثمان (قبل از وقوع آن) عبدالله بن مجاهد از ابناشعث نقل نمود که در روز محاصرهی
خانهی عثمان [ ۶۲۰ ] امام علی علیه السلام امام حسن را برای رساندن آب به عثمان به خانهاش فرستاده بود. امام حسن علیه السلام
.[ آنجا به من فرمود: قال علیه السلام: یابن الأشعث، الساعۀ یدخل علیه من یقتله، و انه لا یمسی (فکان کذلک ما امسی.) [ ۶۲۱
امروز « عثمان » [صفحه ۴۲۱ ] امام حسن علیه السلام فرمود: (ای ابناشعث همین ساعت کسی که او را میکشد بر او وارد میشود و او
و در حدیث دیگری آمده است که: محمد بن صالح روایت کرده («. و همانطور شد تا عصر بیشتر زنده نماند » . را به شب نمیرساند
فسماه » است. در روز محاصرهی خانهی عثمان امام حسن علیه السلام را دیدم که میفرمود: قال علیه السلام: انا اعلم من یقتل عثمان
۶۲۲ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (من میدانم چه کسی عثمان را ] .« قبل أن یقتله بأربعۀ أیام، فکان اهل الدار یسمونه الکاهن
.(« چهار روز قبل از واقعه او را نام برد، محاصره کنندگان خانهی عثمان او را کاهن مینامیدند » ؟ میکشد
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *