حوادث، وقایع، هجرت

عقب نشینی مردم عراق در حمایت از امام مجتبی

گردش معادلات سیاسی و اجتماعی به سود معاویه که در اثر سهلانگاری و عقب نشینی مردم عراق در حمایت از امام مجتبی پدیدار شد، این پیآمد بسیار تلخ را برای مردم کوفه مرکز حکومت علوی و عموم عراق فراهم آورد. مردم کوفه که روشهای متفاوت در پیش داشتند این روشها سرنوشتهای متفاوت به دنبال دارد. این امری حتمی و تغییر ناپذیر است چون سنتهای اجتماعی خدا نیز تغییر تحول در آنها راه ندارد. مردم وقتی از رهبری خویش حمایت نمودند سرافرازی مانند سرافرازی جمل و خروش صفین را پدیدار کردند؛ لیکن از زمانی که فریب توطئه را خوردند تن به حکمیت تحمیلی دادند که برآیند آن پادشاهی معاویه شد. بعد از امام علی همین مردم گسترده و با صمیم قلب با حسن بن علی (ع) بیعت
[صفحه ۱۷۵]
نمودند. و برای نبرد با معاویه آماده شدند آن هراس را در معاویه و سپاه وی پدید آوردند که معاویه از هیچ تلاشی برای آشتی بین خود و حسن فروگذار ننموده. لیکن همان گونه که نوشته شد پذیرش صلح در شرایط گردش معادلات سیاسی بود به گونهای امام حسن وقتی خود را تنها دید حاضر به پذیرش صلح شد. امام همام را مردم پشتیبانی ننمودند سپاه عظیم امام بر امام خیانت کرد. و اینک جور خیانت بر اهل بیت را باید پذیرا باشد.
معاویه از پیمان صلح اهداف سیاسی را پی گرفت اینک تزویر وی به بار نشسته و سپاه امام حسن را پراکنده نموده است و امام ناچار شده با تعهداتی که در صلحنامه گنجانده صلح را پذیرد. اما آیا معاویه پایبند به تعهد است آیا معاویه به قطعنامه صلح تن میدهد؟! هرگز، معاویه به دنبال اهداف سیاسی است بلافاصله بعد از پیمان صلح در هنگام ورود به کوفه که تا آن زمان آرزوی آن را هم در خاطر نمیآورد در نخیله کوفه سخن راند و گفت تمام تعهداتی که با حسن بن علی بستهام زیر پا مینهم. آشکارا گفت که من برای دین به جنگ نیامدهام من برای ریاست و حکومت بر شام جنگ کردم. آنگاه عملا تمام تعهدات را زیر پا گذاشت، هم کشتار فجیعی در عراق به راه انداخت، هم ولی عهدی چون یزید تعیین نمود و هم بر علی و اهل بیت تا آنجا که توانست لعن توهین کرد! حتی در کوفه و حتی در مدینه و مکه و هزاران کشتار فجیعی از شیعه و غیر شیعه به راه انداخت.
بسر بن ارطاهها جولان دادند، زیاد بن ابیهها، میداندار شدند و بدنبال آن حجاجها بر عراق مسلط شدند و از کشتهها پشته ساختند. و آن کردند بر مردم که برای همیشه در خاطره تاریخ ماندگار است.
[صفحه ۱۷۶]
و این سرنوشت نیست مگر پیآمد آن روش. این نتیجه بریدن از رهبری حق است و این ثمره تلخ تنها گذاشتن رهبر است. که این گونه ذلت و نکبت و زبونی را نصیب شیعیان عراق و عموم مردم نمود. این همان عینیت هشدار امام مجتبی است که آنان را دعوت به همراهی میکرد و از فرجام بریدن از رهبری را هشدار میداد. و فریاد رسا به گوش همگان رساند که: مردم بدانید معاویه به تعهدات خویش وفا نخواهد کرد. و معاویه مرا آزاد و رها نخواهد نمود. مردم بدانید من میتوانم به صورت فردی دین خود را حفظ کنم، لیکن آینده شما این گونه است که میبینم: فرزندان شما بر پشت درهای بنیامیه ایستادهاند از آنها آب و نان که حقشان است میطلبند و آنان آب و نان فرزندان شما را دریغ میکنند: و لکنی انظر الی انباءکم واقفین علی ابواب ابنائهم، یستسقونهم و یستطعمونهم بما جعله الله لهم فلا یسقون و علی لایطعمون. [۲۴۸] امام مجتبی سخنی بس آشکار عمیق بیان نمودند. آینده مردمی که از رهبری خویش فاصله گیرند و بر رهبری خیانت نمایند این فرجام شوم است و این پیام روشمند است؛ اختصاص به زمان امام مجتبی (ع) یا امام دیگر ندارد در هر زمان این سنت الهی جریان دارد، که دود فتنه اجتماعی بازتاب به چشم مردمی دارد که در پدیدار شدن فتنه فتنه انگیز را یاری رساند و یا بیتفاوت در کنار تماشاگر باشد، تا فتنه به ثمر رسد! امتی که فریب سیاستهای دشمن را بخورد و به خاطر دنیا آرمان خواهی عزت خویش را فراموش کند این گونه در دام فتنه گرفتار خواهد آمد، هر کس و هر جا باشد. و تاریخ این گونه آیینه شفاف عبرت است که زیباییها و زشتی را آشکار به نمایش میگذارد تا چه کسی عبرت بیآموزد؟!
[صفحه ۱۷۷]
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *