احادیث و سخنان

عقل از دیدگاه امام حسن (ع)

تعریف عقل از امام حسن علیه السلام پرسیدند: عقل چیست؟. امام علیه السلام در پاسخ فرمود: قال علیه السلام: [صفحه ۴۳۰ ] التجرع
للغصۀ و مداهنۀ الأعداء. [ ۶۳۷ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (فرو بردن غم و اندوه و مماشات با دشمنان.) و در حدیث دیگری
صفحه ۲۳۴ از ۳۲۶
آمده است: امام حسن علیه السلام در پاسخ به سؤال دیگری دربارهی عقل فرمود: قال علیه السلام: التجرع للغصۀ حتی تنال الفرصۀ.
۶۳۸ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (فرو بردن اندوه تا زمانی که فرصت به دست آید.) ]
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *