شهادت

عکس العمل معاویه نسبت به شهادت امام حسن

فضل بن عباس میگوید: قسم به خدا! من در داخل مسجد اموی نشسته بودم، در آن هنگام عبدالله بن عباس که در شام به سر میبرد و خبر شهادت امام مجتبی علیهالسلام را دریافته بود داخل شد. معاویه در میان عدهای از سران قبایل و طوایف ایستاده بود که به نشانهی خوشحالی تکبیر گفت آنگاه فاخته (همسر معاویه) از او پرسید برای چه تکبیر گفتی و چرا خوشحال شدی؟ معاویه پاسخ داد: حسن بن علی مرد! فاخته گفت: «انا لله و انا الیه راجعون» [۴۸۴] سپس بر حسن بن علی [علیهماالسلام] گریست. [۴۸۵].
ابنقتیبه دینوری میگوید: چیزی از رحلت امام مجتبی علیهالسلام نگذشت که معاویه اقدام به گرفتن بیعت از مردم شام برای پسرش یزید کرد و این را طی بخشنامهای به همهی جهان اسلام اعلام نمود. [۴۸۶].
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *