فرزندان و نوادگان

فرزندان و یاران امام حسن

آن همه اتهامات و افتراها درباره حسن (ع) پس از مرگش برملا شد. او را به داشتن زنان بسیار متهم کرده بودند؟ کجا بودند آن زنان؟ و کدامند فرزندان آن زنان که تاریخ
[صفحه ۴۵۷]
دربارهشان این همه سکوت دارند؟
در مورد فرزندان او بر اساس آنچه که نوشتهاند به این شرح است:
– عبیدالله نسابه معروف عرب فرزندان او را ۱۱ پسر و ۵ دختر جمعا ۱۶ نفر ذکر کرده.
– ابونصر ۱۳ پسر و ۶ دختر جمعا ۱۹ نفر.
– صاحب صحاح الاخبار ۱۷ پسر و ۲ دختر جمعا ۱۹ نفر.
– صاحب فصول المهمه ۱۱ پسر و یک دختر جمعا ۱۲ نفر.
– تاریخ ابوالفداء ۱۵ پسر و ۷ دختر جمعا ۲۲ نفر.
– و مرحوم مفید در ارشاد جمع فرزندان او را ۱۵ نفر نوشته است.
و این انصاف را باید داد که آیا از ۳۰۰ – ۲۵۰ زن فقط این عده از فرزندان پدید میآیند؟ تازه تاریخ در مورد این عده هم اغلب ساکت است زیرا شرحی و معرفی ویژهای از آنها ندارد. و تنها در یک مورد بحث از این دارد که امام از جعده فرزندی نداشت و درباره بقیه حتی این اظهار نظر هم نیست. ممکن است بگویند فرزندان او از متعه بودهاند که به حساب نمیآیند. در پاسخ خواهیم گفت که این دعوی بیجائی است زیرا در آن روزگار و در بینش اسلامی فرزند متعهای عین فرزند غیر متعهای است و در این زمینه هیچ تقیه و پرده پوشی وجود نداشته است.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *