از دیدگاه اهل بیت

فوائد صبر در روایات

قال علی (ع): الصبر عون علی کل امر. [۱۷۵] صبر بهترین کمک برای پیروزی است در هر کاری. نیز فرمود: من صبر علی الله وصل الیه. [۱۷۶] کسی که در راه تقرب به خدا، صبر کند، به مقام
[صفحه ۸۰]
وصال او خواهد رسید.
قال النبی (ص): ان النصر مع الصبر و الفرج مع الکرب و ان مع العسر یسرا. [۱۷۷] پیامبر (ص) فرمود نصرت با صبر، گشایش و آسانی با اندوه و سختی است. قال علی (ع): لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان. یعنی انسان صابر، پیروزی را از دست نمیدهد، گر چه زمان طولانی را ببرد. قال الصادق (ع) من ابتلی من المومنین ببلاء فصبر علیه کان له مثل اجر الف شهید. [۱۷۸] فرمود هرگاه انسان مومنی گرفتار بلائی گردد و صبر کند بر آن بلا، برای او اجر و ثواب هزار شهید است، دو روایت دیگر را درباره ارزش شکر، و صبر، توجه کنید،
قال علی علی (ع): الشکر زینه الغنی و الصبر زینه البلوی. [۱۷۹] فرمود: شکر کردن زینت ثروت و بینیازی و صبر کردن زینت بلاست. قیل للصادق (ع) من اکرم الخلق علی الله، قال (ع) من اذا اعطی شکر و اذا ابتلی صبر. [۱۸۰] به صادق آل محمد (ص) گفته شد با کرامت ترین مردم نزد خدای تعالی کیست، فرمود: کسی است که اگر نعمتی به او داده شد شکر کند و اگر مبتلا شود، صبر نماید این بود آیات و روایتی درباره شکر و صبر آمد، که دو خصلت شریف و اخلاق الهی است و خود خدای تعالی دارای این دو صفت است، او شکور و صبور است. صبر و شکر دو وظیفه بسیار مهم انسانها است که باید در برابر نعمتهای الهی شاکر و در بلاها و آزمایشهای او صابر باشد، ولی اکثر انسانها به بیماری روحی کفران نعمت و بیصبری در بلاها و آزمایشات الهی مبتلا و به ناسپاسی و بیطاقتی گرفتار میباشند.
ولی خدای کریم به بزرگواری و کرم خود با آنان رفتار میکند و به کوتاهی و تقصیر آنان در شکر نعمت و صبر در ابتلائات آنها مواخذه نمیکند، بلکه به کرم خود، نعمتهای خود را به آنان اعطاء و بلاها را از آنها دفع میکند، ان الله لذو فضل علی الناس و لکن اکثرهم لا یشکرون. [۱۸۱] براستی که خدا همیشه بر مردم تفضل و بخشش دارد، اگر چه اکثر آنان، سپاسگزار نیستند براستی از کریم، جز، کرم انتظاری نیست.
این بود شرح فشردهای که از دعای شریف امام حسن مجتبی (ع)در ارتباط با کرم
[صفحه ۸۱]
و بزرگواری خدای کریم که به تحریر درآمد.
برگزیده از کتاب تعالیم امام حسن مجتبی(ع)به زبان دعا و حدیث نوشته آقای حسن کافی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *