از دیدگاه اهل سنت

مبغوضیت طلاق از دیدگاه شیعه و سنی

همهی مذاهب اسلامی بر این اعتقادند که از میان احکام حلال «طلاق» منفورترین امر است و شارع مقدس هیچ گاه (بدون سبب) راضی به اجرای آن نیست. [۵۸۰].
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ابغض الحلال الی الله الطلاق [۵۸۱]؛ منفورترین حلالها در
[صفحه ۳۴۸]
نزد خداوند طلاق است.» و باز رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
«ما احل الله شیئا ابغض الیه من الطلاق [۵۸۲]؛ در میان احکام حلال الهی منفورتر از طلاق وجود ندارد.»
این باورکردنی است که امام معصوم و مربی و معلم بزرگ جهان انسانیت و مصلحی عالیقدر هر چند روز اقدام به طلاقی تازه کند و اثرهای ناگوار آن را نادیده بگیرد و کارش به جایی برسد که امام واجب الاطاعهی مسلمانان علی بن ابیطالب علیهالسلام احساس خطر کند و بر فراز منبر رفته و در برابر مردم به فریاد درآید که… زهی سادهاندیشی و خام باوری! قبول این روایات، مستلزم متهم ساختن امام حسن مجتبی علیهالسلام به شهوترانی و بیاعتنایی به موازین و روایات اسلامی پیرامون ازدواج و طلاق است و نیز او را چنین میشناساند که بیتوجه به نصایح و اندرزهای پدر است.
در هر صورت، این گروه از روایات، افزون بر این که با شخصیت سبط اکبر پیامبر سازگاری ندارد، دارای تعارض و تضادی است با روایاتی که بیان کنندهی حکمت و فلسفهی مبغوضیت طلاق است.
جهت روشنتر شدن موضوع، بعضی از آن روایات را میآوریم.
۱) امام جعفر صادق علیهالسلام فرمود: «ازدواج کنید و طلاق ندهید، زیرا عرش خداوند از طلاق به لرزه میآید» [۵۸۳].
۲) و نیز امام صادق علیهالسلام فرمود: «خداوند خانهای را که در آن ازدواج انجام گیرد دوست دارد و خانهای را که طلاق در آن رخ دهد دشمن میدارد و
[صفحه ۳۴۹]
چیزی منفورتر از طلاق در نزد خداوند نیست.» [۵۸۴].
۳) و همچنین امام ششم علیهالسلام فرمود:
«همسر انتخاب کنید و از طلاق بپرهیزید، زیرا خداوند مردان و زنانی را که هر بار با نکاح و طلاقی تازه، تغییر ذائقه جنسی میدهند دوست نمیدارد.» [۵۸۵].
۴) امام صادق از قول پدرش امام باقر علیهماالسلام نقل فرمود: «خداوند کسی را که فراوان دست به طلاق میزند و هر بار به دنبال تنوعی در ذائقه جنسی خود میباشد، دشمن دارد.» [۵۸۶].
۵) امام محمد باقر علیهالسلام ضمن نقل داستانی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و یک نفر از یاران آن بزرگوار گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «همانا خداوند بزرگ دشمن میدارد و یا لعنت میکند هر مرد و زنی را که به طور مکرر شهوت جنسی خود را میچشند و کامگیری میکنند (هر بار ازدواجی میکنند)» [۵۸۷].
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *