القاب و کنیه ها

مراسم دینی و نامگذاری امام حسن

قابلهای، کودک عزیز را در پارچهای زرد پیچید به دست مبارک رسول اکرم (ص) داد، پیامبر فرمود: من جامهی زرد را نهی کردم؛ او را در قنداقهای سفید پیچید، نبی اکرم کودک را گرفت در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه فرمود:
[صفحه ۱۵]
عن الاسماء بنت عمیس قالت حدثنی فاطمه (ع) لما حملت بالحسن (ع) و ولدته، جاء النبی (ص) و اذن فی اذنه الیمنی و اقام فی الیسری. [۴].
حضرت علی (ع) عرض کرد چه نامی بگذاریم، فرمود: بر خدا پیشی نمیگیریم، جبرئیل نازل شد عرض کرد چون علی (ع) در نزد شما به منزلهی هارون است نزد موسی، لذا نام پسر هارون که به عبری شبر است و به عربی حسن، یعنی انسان نیکو و مهذب، را بر او بگذارید.
روز هفتم از ولادت، رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور فرمود، موی سر کودک را تراشیدند و به وزن آن نقره، صدقه دادند، همچنین گوسفندی عقیقه نمود، و این دعا را خواند:
بسم الله عقیقه عن الحسن و قال اللهم عظمها بعظمه و لحمها بلحمه، و دمها بدمه و شعرها بشعره اللهم اجعلها وقاء لمحمد و آله.
بنام خدا، عقیقهای است برای حسن، سپس فرمود: استخوان آن، به استخوان او، گوشتش به گوشت او، خونش به خون او، و مویش به موی او، پروردگارا این عقیقه را نگهدارنده برای محمد و آلش قرار بده.
برگزیده از کتاب تعالیم امام حسن مجتبی(ع)به زبان دعا و حدیث نوشته آقای حسن کافی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *