امامت و رهبری، حاکمان زمان

معاویه و تشویق جاعلان حدیث

معاویه برای کاستن از عظمت اهل بیت و زدودن محبت آنها از دل مردم، دست به توطئه دیگری زد و آن این که دستور داد، جاعلان حدیث در مدح و منقبت او و عثمان و… احادیثی بسازند تا بدین وسیله زمینهی کم رنگ شدن جلوهی احادیث نبوی در مورد اهل بیت، به ویژه علی بن ابیطالب علیهالسلام ایجاد گردد، لذا معاویه در چند مرحله به عمال خود نوشت:
مرحله اول: با کمال دقت راویانی را که طرفدار عثمانند و در فضایل و بزرگواریهای او سخن میگویند، شناسایی کنید و آنها را گرامی بدارید، در مجامعشان شرکت کنید و بزرگشان بدارید و نام آنان را به همراه روایات و احادیثی که دربارهی عثمان و پدرش نقل میکنند برای من بفرستید. [۴۰۹].
گویندگان و نویسندگان پس از مدتی که احادیث گوناگون دربارهی او و
[صفحه ۲۶۱]
عثمان نوشتند به اموال فراوانی از سوی معاویه دست یافتند و در پی این امر، احادیث جعلی همه جا فراگیر شد. معاویه این سیاست را تا مدتها دنبال کرد:
مرحله دوم: معاویه نوشت: روایات دربارهی عثمان زیاد شده و همه جا را فراگرفته است، از این پس به گویندگان و نویسندگان بگویید دربارهی ابوبکر و عمر و دیگر صحابه حدیث بسازند؛ هر حدیثی را که دربارهی ابوتراب شنیدید آن را رها نکنید مگر این که حدیثی از صحابه در رد آن برای من نقل کنید؛ چنین روایاتی چشم مرا روشن و ادله و احادیث مربوط به ابوتراب (علی بن ابیطالب) را کم رنگتر میکند و حجتشان را باطل مینماید. [۴۱۰].
عمال و دستاندرکاران معاویه دست به جعل و ساختن حدیث زدند. ابوهریرهها و عمروعاصها و کعب بن احبارها و… میداندار این معرکهی ننگین گردیدند و معاویه محور اصلی و اساسی این خیانت بزرگ بود. اسرائیلیات – خرافاتی که منافقان از یهود، مانند کعب احبار و دیگران ساختند و نسبت به اسلام و فرهنگ اسلامی دادند – سراسر کتب اهل سنت را فراگرفت و حتی کتب صحاح آنان نیز از این مساله مستثنی نشد. کار بدان جا رسید که هر کسی حدیثی را از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکرد، با دیدهی شک و تردید به او نگاه میکردند.
امام باقر علیهالسلام در مجلسی جهت آگاهی مردم از این گونه احادیث بر اساس درخواست بعضی از یارانش، بیش از صد مورد خواند و سپس فرمود: مردم گمان میکنند این گونه احادیث صحیح است! آنگاه فرمود: «هی و الله کلها کذب
[صفحه ۲۶۲]
و زور؛ سوگند به خدا! همهی این احادیث دروغ و بهتان است.» [۴۱۱].
و در جای دیگر فرمود:
«و یروون عن علی – علیهالسلام – اشیاء قبیحه، و عن الحسن و الحسین علیهماالسلام ما یعلم الله انهم قد رووا فی ذلک الباطل و الکذب و الزور [۴۱۲]؛ روایات و مطالب زشت و ناپسندی دربارهی علی بن ابیطالب علیهالسلام و حسنین علیهماالسلام جعل کردند. خدا میداند که همهی آنها باطل، دروغ و بهتان است.»
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *