از دیدگاه اهل بیت

معاویه و شایعه سازیها زمان امام حسن

در فصول قبل دیدهایم که معاویه چه شایعهسازی و چه شایعه پراکنیهائی علیه اهل البیت (ع) و حکومت امام مجتبی (ع) داشت و این شایعات چه اثری در روحیه مردم گذاشته است. نقش شایعات در جنگها نقش ستون پنجم است و الحق ممکن است لشکری را به نابودی کشاند. او شایع کرده بود:
– ابنعباس با معاویه صلح کرده و همراه او شده است (نه اینکه رشوه گرفته) [۲۸۲].
– قیس بن سعد در جنگ با معاویه کشته شده است (پس مردم هشیار باشند و بترسند) [۲۸۳].
– حسن بن علی (ع) از معاویه درخواست صلح کرده و معاویه آن را در دست مطالعه دارد [۲۸۴] هم چنین او خونخواهی عثمان را مطرح کرده و خود را صاحب خون عثمان، و مدافع از حق او معرفی کرده بود. ادعا داشت که میخواهد علی (ع) و حسن (ع) را به محاکمه بکشاند و تقاص خون عثمان را از آنان بگیرد و این دعوی دهن پر کنی بود.
و یا شایع کرده بود که حسن بن علی برای جلوگیری از اختلاف، پیشگیری از خونریزیها، و برای حفظ مصلحت امت اسلامی و وحدت کلمه حاضر شد با معاویه بنشیند و مذاکره کند و یا ماموران را به سوی معاویه فرستاده است تا در این مورد تصمیم بگیرند و… و این گونه شایعات در مردمی که زخم خورده، آسیب دیده، حیله خورده، نیرنگ دیده، کشته داده و متزلزل بودند اثراتی بس ویرانگر و مخرب داشت.
[صفحه ۲۰۴]
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *