معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام حسن (ع) – تغییر جنسیت مرد شامی

زمانی که معاویه به کوفه آمده بود، عمروعاص به او گفت: امام حسن علیه السلام مردی با حیا و خجالتی است اگر او را وادار به
خطبه خواندن کنی در جمع خجالت کشیده و سخن را قطع خواهد کرد. معاویه از امام خواست سخنرانی کند. و امام علیه السلام
خطبهای غرا ایراد فرمود و فضایل خود و خاندانش را بیان نمود. جوانی از اهل شام برخاست و سخنان درشت و نابخردانهای نسبت
به امام علیه السلام و پدرش گفت. امام علیه السلام دست به دعا برداشت و گفت: [صفحه ۲۴۰ ] قال علیه السلام: اللهم غیر ما به من
النعمۀ و اجعله انثی لیعتبر به. فقال الحسن علیه السلام: اعزبی! ما لک و محفل الرجال؟ فانک امرأه [ ۳۲۹ ]. امام حسن علیه السلام
فرمود: (خداوندا آن نعمتی که هم اکنون برخوردار است، دگرگون ساز و او را تبدیل به زن کن، تا بدان عبرت گیرد. جوان شامی
تبدیل به زن شده و موهای صورتش ریخت. پس امام حسن علیه السلام فرمود: خانم! دور باش! تو را چه به محفل مردان، زیرا تو
زنی!.) امام حسن علیه السلام ساعتی در مجلس نشست و به هنگام بیرون رفتن عمروعاص سؤالاتی نمود و امام پاسخ داد، اما داستان
جوان اموی (شامی) به گوش همگان رسید. زن او به خدمت امام آمد و گریه و زاری نمود. امام علیه السلام به حال او رقت نمود و
دعا کرد که به حال اول برگردد و برگشت.
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *