معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام حسن (ع) – خبر دادن از تعداد خرماهای نارس یک درخت

صفحه ۱۳۶ از ۳۲۶
پس از ماجرای صلح روزی امام حسن علیه السلام با معاویه در نخیلهی کوفه نشسته بودند معاویه گفت: [صفحه ۲۳۲ ] شنیدهام پیامبر
صلی الله علیه و آله و سلم خرما را در درخت تخمین میکرد و درست میآمد. آیا آن علم را شما هم دارید؟ چون شیعیان شما
معتقدند از آسمان و زمین چیزی از شما پنهان نیست. قال علیه السلام: ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یخرص کیلا و أنا
أخرص عددا. فقال معاویۀ: کم فی هذه النخلۀ؟. فقال الحسن علیه السلام: أربعۀ آلاف بسره و أربع بسرات [ ۳۱۷ ]. امام حسن
علیه السلام فرمود: همانا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم [تعداد خرما را] به کیل تخمین میزد و من به عدد تخمین زنم!.
معاویه گفت: برای این نخل چند خرماست؟ امام حسن علیه السلام فرمود: چهار هزار دانه خرمای نارس و چهار دانه. معاویه دستور
داد، خرماهای نارس آن درخت را شمردند شد چهار هزار و سه عدد امام حسن علیه السلام فرمود: من دروغ نگفتم یک عدد را
کسی پنهان کرد. وقتی گشتند دیدند یک خرما در دست عبدالله عامر است. بعد امام علیه السلام فرمود: من میدانم که تو در آینده
چه خواهی کرد.
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *