اخلاق و فضائل

مقام عصمت امام مجتبی

از فضایل مشترک امامان، عصمت از هر گناه و مصونیت از خطا در دائره دینی میباشد. در موضوع رهبری این شرط رکن و محور است. مدیریت جامعه را هر کس عهدهدار نمیتواند باشد، بلکه افرادی شایستگی این مسوولیت را دارند که در ابعاد گوناگون توانمند بوده، که دو بعد مهم آن صیانت در اندیشه و رفتار از هر گونه عصیان و ناهنجاری است.
همین معیار است که اعتماد مردم را به رهبری دین تامین نموده است. و مردم آشنا با شرایط امامت و رهبری موضعگیریهای آنان را حق دانسته و با قلبی مطمئن آنان را شاخصهای زندگی برگزیدهاند.
بر این معیار بنیانی در امر رهبری افزون بر رهنمون عقل آثار دینی نیز رهنمون هستند، که یکی از بهترین شواهد آیه تطهیر میباشد. در آیه تطهیر سخن از عصمت اهل بیت رسول الله (ص) است که شرح آن در نوشتار «امام علی (ع) الگوی زندگی» مطرح است. [۳۵].
[صفحه ۴۶]
اما این که مقصود از اهل بیت چه کسانی میباشد. به شهادت روایات متواتر از شیعه و سنی بعد از فرود آمدن آیه تطهیر رسول اله (ص) علی و فاطمه و حسن و حسین را در زیر کسا گرد آورد و فرمود: هولاء اهل بیتی. [۳۶] که منظور قرآن را رسول الله (ص) آشکار کرد که حتی همسران رسول الله (ص) را شامل نمیشود. بلکه افراد خاص منظور قرآن است. آنان که در تقوا و طهارت به مقام عصمت بار یافتهاند. نام و نشان آنان در زبان رسای رسول الله (ص) شفاف بیان شدهاند.آن فرزانگان علی و فاطمه و حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین میباشند [۳۷]، که مجموع اهل بیت علی و فاطمه و یازده امام همام از نسل فاطمه میباشد. روایات از دو طایفه شیعه و سنی به طور یقین وارد شده است که: رسول الله (ص) هنگامی که اهل بیت را زیر کسا گرد آورد و همسرش امسلمه نیز خواست در جمع آنان وارد شود، حضرت در حق وی دعا کردند، لیکن همسرش را در جمع اهل بیت راه نداد. [۳۸] با این که امسلمه از شایستگان بود. بر این اساس این نکته مهم از آیه تطهیر شفاف میگردد که اهل بیت رسول الله صلی و الله و آله از مقام مخصوص بهرهورند که هیچ کس به آن مقام بار نیافته است و آن مقام عصمت است. ره یافتن به این مقام گرچه بر همگان ممکن است، لیکن آنان که به طور قطع به این مقام رسیدهاند و مورد تایید خدای سبحان میباشند، اهل بیت رسول الله (ص) میباشند.
[صفحه ۴۷]
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *