زیارت نامه و ادعیه

منتخبی در تسبیح پیامبر از دعای مجیر

۱- سبحانک یا قدوس تعالیت یا سلام. منزهی ای خدائی که مبرا هستی از هر عیبی، برتری تو ای سلامتبخش
۲- سبحانک یا خالق تعالیت یا باری. منزهی ای خدای آفریننده، برتری تو ای پدیدآورنده،
۳- سبحانک یا قدیم تعالیت یا عظیم، منزهی ای خدای قدیم که همیشه بودهای، برتری ای خدای با عظمت،
۴- سبحانک یا دائم تعالیت یا قائم. منزهی تو ای خداوند جاوید، برتری ای قیام کننده به امور مخلوقات
۵- سبحانک یا غنی تعالیت یا مغنی. منزهی ای خدای بینیاز، برتری تو ای بینیاز کننده
[صفحه ۵۳]
۶- سبحانک یا اول تعالیت یا آخر. منزهی تو ای اول و برتری تو ای آخر.
۷- سبحانک یا ظاهر تعالیت یا باطن. منزهی تو ای خدائی که پیدا و آشکاری، برتری تو ای باطن و ناپیدا.
۸- سبحانک یا معبود تعالیت یا موجود، منزهی ای معبود حقیقی، برتری تو ای موجود بالذات.
۹- سبحانک یا عالم تعالیت یا حاکم. منزهی تو ای خدای دانا، برتری تو ای حکمران.
۱۰- سبحانک یا حی تعالیت یا قیوم منزهی تو ای زنده، برتری تو ای پاینده،
۱۱- سبحانک یا قدیر تعالیت یا کبیر. منزهی تو ای توانا، برتری تو ای بزرگ،
۱۲- سبحانک یا حکم و تعالیت یا حکیم. منزهی تو ای داور، برتری تو ای فرزانه،
۱۳- سبحانک یا عادل تعالیت یا فاصل. منزهی تو ای خدای عادل، برتری ای جدا کننده.
۱۴- سبحانک یا رب تعالیت یا حق. منزهی تو ای پروردگار برتری تو ای ثابت. ۱۵- سبحانک یا فرد تعالیت یا وتر. منزهی تو ای خدای یگانه. برتری ای تک و تنها.
۱۶- سبحانک یا نور تعالیت یا منور. منزهی تو ای نور، برتری تو ای روشنیبخش،
۱۷- سبحانک یا روف تعالیت یا عطوف. منزهی تو ای مهرورز، برتری تو ای با عطوفت
۱۸- سبحانک یا رجاء تعالیت یا مرتجی. منزهی تو ای امید، برتری تو ای مایه امیدواری
۱۹- سبحانک یا غفار تعالیت یا قهار. منزهی تو ای آمرزنده گناهان، برتری تو ای دارای قهر و سطوت.
۲۰- سبحانک یا فعال و تعالیت یا متعال. منزهی تو ای کننده آنچه بخواهی، برتری تو ای والا مرتبه
۲۱- سبحانک یا جلیل و تعالیت یا جمیل. منزهی تو ای شوکت مند، برتری تو ای دارای جمال و زیبائی
۲۲- سبحانک یا سابق تعالیت یا رازق. منزهی تو ای سبقت گیرنده، برتری ای روزی دهنده
۲۳- سبحانک یا سمیع تعالیت یا سریع. منزهی ای شنوا، برتری ای شتابنده در اجابت
۲۴- سبحانک یا خبیر تعالیت یا بصیر. منزهی تو ای آگاه، برتری تو ای بینای به کارها
[صفحه ۵۴]
۲۵- سبحانک یا مصور تعالیت یا مقدر. منزهی تو ای صورت ده برتری تو ای اندازهگیر کارها
۲۶- سبحانک یا هادی تعالیت یا باقی. منزهی تو ای راهنما، برتری تو ای باقی
۲۷- سبحانک یا الله تعالیت یا رحمن. منزهی تو ای خدا، برتری تو ای بخشنده
۲۸- سبحانک یا رحیم تعالیت یا کریم. منزهی تو ای خدای مهربان، برتری تو ای بزرگوار
۲۹- سبحانک یا بر تعالیت یا ودود. منزهی تو ای نیکوکار، برتری تو ای بسیار مهربان
۳۰- سبحانک یا رشید تعالیت یا مرشد. منزهی تو ای ارشاد کننده، برتری تو ای رهنمون.
۳۱- سبحانک یا سبحان تعالیت یا دیان. منزهی تو ای منزه برتری تو ای کیفر دِه
۳۲- سبحانک یا ذاالعز و الجمال تبارکت یا ذاالجبروت و الجلال سبحانک. پاک و منزهی تو ای صاحب عزت و زیبائی، بزرگواری تو ای صاحب جبروت و جلال، منزه و پاکی تو [۶۸].
برگزیده از کتاب تعالیم امام حسن مجتبی(ع)به زبان دعا و حدیث نوشته آقای حسن کافی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *