احادیث و سخنان

منطق و سخن امام حسن

امام اهل بحث، اهل منطق و استدلال بود. هرگز در بحث و مجادله از مرز منطق و استدلال که بسیار قوی و نیرومند بود خارج شد. او را در بحث مورد اهانت و سرزنش و مورد گستاخی قرار میدادند و سخنان تلخ دربارهاش میگفتند. ولی امام آن را با آرامش جواب میداد و طرف را به زانو درمیآورد.
او فردی شیرین گفتار، خطیب، بدیهه گوی و حاضر جواب بود. قدرت منطقش دیگران را به شگفتی وامیداشت و حاصل سخنش به گونهای بود که دیگران را به تائید میکشاند. گفتیم مواردی پیش آمد که معاویه مجالسی را ترتیب میداد تا عدهای را بیاورند و با او ستیزه کنند. ولی امام با منطقی قوی و نیرومند جوابشان میداد و عنادشان را برملا میکرد.
او در جنگ با عایشه به همراه پدر حاضر بود (جنگ جمل) و سخنرانیهائی داشت. طرفداران عایشه چون ابناثیر با امام محاجهها داشتند و امام با سخنرانی استوار گفتارشان را رد میکرد، شورشیان را به حق دعوت مینمود، با آنها اتمام حجت میکرد تا بیحساب کشته نشوند.
در طول مدت عمرش کسی او را متهم بیحساب سخن گفتن نکرد، و از او جز صداقت روایت ننمود، و جز اعمال منطق اندیشیده درباره او داوری نکرد. او همه گاه خدای در سخن در نظر داشت. و میفرمود اگر اتهام بیزبانی و کودنی درباره من نبود هرگز به ادای سخن در برابرشان نمیپرداختم.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *