احادیث و سخنان, نقش تربیتی و ارشادی

ناس، اشباه الناس و نسناس از دیدگاه امام حسن (ع)

در تفسیر فرات کوفی نقل شده است که: کسی به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام آمد و پرسید: یا امیرالمؤمنین! ناس و اشباه الناس و
نسناس را به من بشناسان. امام علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: جوابش را بده. قال علیه السلام: سألت عن الناس،
و نحن منه، و سألت عن أشباه الناس، «. ثم أفیضوا من حیث أفاض الناس » : فرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الناس لأن الله یقول
أولئک کالأنعام، بل هم » : فهم شیعتنا و هم منا، و هم أشباهنا، و سألت عن النسناس، و هم هذا السواد الأعظم و هو قول الله تعالی
۳۷۳ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (در مورد معنای کلمهی مردم پرسیدی. پس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ] « أضل سبیلا
و ما اهل بیت نیز از مصادیق «. سپس کوچ کنید از همانجا که مردم کوچ میکنند » : مردم است. زیرا خداوند میفرماید « مصداق »
مردم هستیم. و از افراد شبیه به مردم پرسیدی، آنها شیعیان مایند و آنها از ما هستند، آنها مانند ما هستند. و از نسناس پرسیدی و آنها
(«. آنان به مانند چارپایان هستند، بلکه از آنها هم گمراهتر هستند » : همین تودهی عظیم مردماند که خداوند بزرگ میفرماید
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *