القاب و کنیه ها

نام گذاری امام حسن

هنگامی که فجر دیگری شکافت و انفجار نور بر دامن فاطمه (ع) پدیدار شد، رسول الله (ص) وعلی (ع) از قدوم مولود فاطمه (ع) با خبر میشوند. فاطمه (ع) نوزاد را در پارچه حریر بهشتی پیچیده در دامن
[صفحه ۲۲]
پدر مینهد. رسولالله (ص) هنگامی که کودک را در آغوش دارد، تسبیح و تهلیل «سبحان الله و لا اله الا الله» میگوید. خدای سبحان را بر این نعمت تمجید مینماید.
کودک در دامن رسول الله (ص) قرار میگیرد. حضرت در گوش راست آن اذان ودر گوش چپ وی اقامه قرائت مینماید. آنگاه از علی میخواهد برای کودک خویش نام برگزیند. علی (ع) اظهار میدارد من بر رسول الله (ص) در این امر پیشی نمیگیرم. سپس جبرئیل فرود میآید، پارچهی حریر بهشتی که در آن نام «حسن نقش بسته، به حضرت هدیه میکند که نام نوزاد را «حسن» که نام بهشتیان است بنهید!
حسن و حسین با عنوان «شبر» و «شبیر» نام دو فرزند هارون پیامبر علیه السلام بودهاند که در انجیل مسیح (ع) از آنها یاد شده است. این دو نام تا آن زمان در میان عرب پیشینه نداشتهاند. نخستین بار با رهنمون سروش غیبی برای فرزندان فاطمه (ع) برگزیده میشوند.
رسول الله (ص) بعد از نامگذاری بیش از مقدار وزن موهای سر نوزاد «نقره» صدقه میپردازد و سر نوزاد را معطر و خوشبو میکند رسولالله (ص) زبان خویش را در کام کودک مینهد و کام نوزاد را با برکات خویش قرین میسازد. کودک زبان رسولالله صلی و الله و آله را میمکد. در روز هفتم رسول الله (ص) با دست مبارکش برای کودک دو گوسفند (قوچ) عقیقه میکند، یک ران گوسفند را همراه با یک دینار به قابله (ماما) هدیه مینماید. [۹].
[صفحه ۲۳]
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *