حوادث، وقایع، هجرت

ناگزیری صلح امام حسن

و بدین سان مشکل امام تنها مشکل معاویه نبود که مشکل سستی مردم، دنیا پرستی آنان، زندگی طلبی آنها نیز بر آن افزوده میشد. پند گویان و نصیحت امام و سعی در بازگرداندن آنها به راه خدا و رسول و شرافت بیفایده بود، این وضع داخلی او بود.
آنها که در رکاب معاویه بودند، از خدا و قرآن و رسول چیزی نمیدانستند، و آنها که
[صفحه ۴۶۴]
میدانستند اسیر پست و منصب و شهرت و دینار بودند و کوششی سخت داشتند که شرایط خود را حفظ کنند اگر چه جریان به شکست فرزند پیامر (ص) انجامد.
و در چنین شرایط و بنبستی بود که امام صلح تحمیلی را پذیرا شد. یاران باوفای امام اندک بودند. و اگر جنگی صورت میگرفت نه تنها پیروزی مسلم نبود، بلکه با مرگ این عده قلیل ریشه تشیع میخشکید و امام به همان مصلحتی که رسول خدا (ص) در صلح حدیبیه داشت، و به همان حکمتی که علی (ع) در بیست و پنج سال خاموشی را برای خود برگزیده بود، در برابر معاویه خاموش ماند، و این خاموشی خود طراحی عظیمی برای حفظ اسلام و سر برآوردن قیامهای بعدی بود.
پذیرش صلح برای امام و یارانش تلخ و جانگزا بود. ولی او میخواست راه و رسم قرآن زنده بماند، شیاطین موفق به ریشه کن کردن درخت اسلام نشوند. مواد صلحنامه را طوری تنظیم کرد، که خواستههای امام در این زمینه محقق گردد، اگر چه معاویه مدعی شد که همه پیمانهای او را نادیده میگیرد.
و در فرجام
امام پس از صلح به مدینه و در چند سفر به شام رفت، باب مبارزهای جدید را با شیوه نو گشود و تصمیم گرفت با طرقی درخت بنیامیه را در دراز مدت از درون پوک و خالی کند و چنین کرد. امام در این راه، و برای حفظ اسلام از جان عزیز و از آبروی گرامیتر از جان خود مایه گذارد.
دشمن و او را مزاحم راه و مشی خود میدانست. کمر به قتل و از میان برداشتن او بست. و سرانجام او را به وسیله زوجهاش مسموم کرد. ظاهر قضیه این بود که نور خدا را خاموش کردند، ولی حقیقت این بود که طراحی حسن (ع) حتی با مرگش تداوم یافت و قیام حسینی را موجب گشت. که آن خود تاریخی دیگر دارد و جلوهای از آثار آن سوخته شدن درخت بنیامیه و تثبیت مکتب اسلام و تشیع بود.
(و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین)
(تهران – پنجشنبه ششم ذیقعده ۱۴۱۵)
برابر با ۱۷ فروردین ۱۳۷۴

برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *