حوادث، وقایع، هجرت

نقش مشاوران معاویه زمان حکومت امام حسن

و در این راه نقش مشاوران معاویه را نادیده نمیتوان گرفت، همانها که به امید و طمع پست و مقام، دستیابی به مال و جیفه دنیا، دست از دین و شرف برداشتند و برای معاویه شورائی پدید آوردند که در آن فقط نقشه کسی برای غارت و چپاول حق خاندان پیامبر (ص) بود.
افرادی چون عمروعاص، مغیره و بعدها زیاد بن ابیه که در نقش همکاری و مشاهده او بودند، رسوائی و ننگی برای امت اسلام به وجود آوردند که به هیچ وسیلهای قابل شتسشو نبود. البته همه آنها روزگاری خود به جنایت خود پی برده بودند ولی دیگر دیر بود. عمروعاص را در روزهای آخر مرگ بر پشت بام آوردند و او نگاهی به اطراف انداخت و گفت ای کاش این همه مال و ثروتم سرگین بود که من این همه جنایت مرتکب نمیشدم و این همه خون و حقوق را ضایع نمیکردم… باش تا صبح دولتت بدمد!! که فردای قیامت تازه باب مخاصمهها گشوده خواهد شد.
[صفحه ۱۶۰]
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *