احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – آثار حضور در مجلس امامان معصوم

یکی از مسایل مهم اجتماعی، همنشینی با انسانهای پاک و متکامل است که در جان و دل انسان و رفتار و کردار آنان تأثیر به
سزایی دارد. در همین رابطه امام حسن علیه السلام فرمود: قال علیه السلام: من أتانا لم یعدم خصلۀ من أربع: آیۀ محکمۀ، أو قضیۀ
عادلۀ، أو أخا مستفادا، أو مجالسۀ العلماء [ ۵۳۴ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (کسی که به سوی ما آید و در محفل ما شرکت کند
به یکی از چهار فایده خواهد رسید: الف – به دست آوردن استدلال محکم یا نشانههای استوار ب – آگاهی از اجرای عدالت ج –
بهرهوری از دوستی و برادری د – فیض همنشینی با دانشمندان.
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *