احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – آداب تحیت گفتن بعد از حمام

شیخ صدوق نقل کرد: روزی امام حسن علیه السلام از حمام بیرون آمد، مردی به آن حضرت گفت: استحمامت عافیت باشد. قال
علیه السلام: یا لکع و ما تصنع بالأست ههنا؟. فقال: طاب حمامک. قال علیه السلام: اذا طاب الحمام فما راحۀ البدن منه؟. فقال: طاب
حمیمک. فقال علیه السلام: ویحک أما علمت أن الحمیم العرق؟. قال له: کیف أقول؟. قال علیه السلام: قل طاب ما طهر منک و طهر
ما طاب منک [ ۴۱۶ ]. [صفحه ۲۸۸ ] امام حسن علیه السلام فرمود: (نادان در اینجا است را چه میکنی؟ [منظور واژهی است در
استحمام است، که به معنای طلب آب گرم برای شستن است.] راوی گفت: حمامت عافیت باشد. فرمود: وقتی حمام عافیت یافت.
چه ربطی به عافیت بدن دارد؟ مرد گفت حمیمت عافیت باشد. فرمود: وای بر تو! آیا نمیدانی حمیم یعنی رگ؟ مرد گفت: پس
چه بگویم؟ فرمود بگو: عافیت باشد آنچه که از تو پاکیزه شد و پاکیزه باد آنچه که از تو عافیت یافت.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *