احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – آیین دوست یابی

یکی از مشکلات جوامع انسانی به خصوص برای نسل جوان انتخاب دوست و رفیقی است که در سرنوشت انسان میتواند
تأثیرگذار باشد. امام علیه السلام به فرزندش فرمود: قال علیه السلام: یا بنی لا تواخ احدا حتی تعرف موارده و مصادره، فاذا استنبطت
الخبره و رضیت العثره، فآخه علی اقامۀ العثره و المواساه فی العسره [ ۷۶۱ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (پسرم! با کسی دوستی
مکن، مگر آن که محل رفت و آمدهای او را بدانی. پس زمانی که نسبت به آن آگاهی پیدا کردی و او را پسندیدی، پس او را
برای دوام رازداری و کمک در تنگناها به برادری انتخاب کن.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *