احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – اثبات امامت امام مجتبی

از شهر شام به مدینه آمد، و چون در کتاب تورات و انجیل نشانههای ظهور پیامبر آخر الزمان صلی الله « امسلیم » زنی مسیحی به نام
علیه و آله و سلم و امامان بعد از او را خوانده بود تحقیق و پژوهش را در شهر مدینه از سر گرفت تا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
و امامان معصوم علیهم السلام را دقیقا شناسائی کرده و به آنها ایمان آورد. ساعتی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشست و
اطلاعات جالبی به دست آورد و آنگاه در تداوم تحقیق خود با حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که در سنین نوجوانی بود آشنا
شد. آن حضرت وقتی امسلیم را دید به او سخنانی فرمود و معجزهای به او ارائه داد و سنگریزههایی را تبدیل به یاقوت سرخ نمود.
امسلیم میگوید: من از او پرسیدم: آیا تو وصی پدرت هستی؟. قال علیه السلام: نعم، أنا وصی أبی. و ما علامۀ ذلک؟. فقال
علیه السلام: ایتینی بحصاه … فقلت له: فمن وصیک؟. قال علیه السلام: من یفعل مثل هذا الذی فعلت [ ۲۸ ]. امام حسن علیه السلام
فرمود: (بله، من جانشین پدرم هستم. امسلیم میگوید: به او گفتم نشانهی آن چیست؟ امام فرمود سنگریزههایی برای من بیاور.
(آنگاه امام سنگریزهها را تبدیل به یاقوت سرخ نمود) پرسیدم: جانشین تو کیست؟ فرمود: کسی که مانند آنچه که انجام دادهام
انجام دهد.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *