احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – ازدواج

ازدواج فرزندان آدم یکی از مسائلی که جوانان فراوان از آن میپرسند، مسئلهی ازدواج آدم است، میخواهند بدانند که چگونه
نسل حضرت آدم فزونی یافت؟. در همین موضوع شخصی خدمت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام آمد و گفت: آیا درست
است که میگویند فرزندان پسر و دختر حضرت آدم با یکدیگر ازدواج کردند؟ قال علیه السلام: حاشا لله، کان لآدم علیه السلام
ابنان، و هما شیث و عبدالله، فأخرج الله لشیث حوراء من الجنۀ، و أخرج لعبد الله امرأه من الجن، فولد لهذا و ولد لذک، فما کان من
حسن و جمال فمن ولد الحوراء، و ما کان من قبح و بذاء فمن ولد الجنیۀ [ ۴۳ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (نه به خدا سوگند!
وقتی هنگام ازدواج آنها فرا رسید، خداوند برای « عبدالله » و « شیث » حضرت آدم دو فرزند پسر داشت بنام « چنین نبود، بلکه » ! هرگز
زنی از جنس أجنه آماده ساخت که با آن دو ازدواج کردند [البته با صورت « عبدالله » زنی از جنس حوریان بهشتی و برای « شیث »
متمثل شدهی آنها]، پس هر چه زیبائی و جمال است از فرزندان حوری بهشتی، و هر چه زشتی و پلیدی است از فرزندان جنی
است.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *