احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – اندازه و مقدار

انا کل » تفسیر آفرینش به قدر شیخ صدوق در کتاب توحید روایت کرده است که از امام حسن علیه السلام راجع به تفسیر آیهی
پرسیده شد، امام علیه السلام در پاسخ فرمود: قال علیه السلام: یقول عزوجل «. البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم » « شیء خلقناه بقدر
انا کل شیء خلقناه لأهل النار بقدر أعمالهم. [ ۸۳ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (خداوند بزرگ میفرماید: ما هر چیزی را برای اهل
دوزخ به اندازهی اعمالشان آفریدیم.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *