احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – اهل بیت مؤمنان راستین

سورهی مبارکهی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به مناسبت بیان مسئلهی جنگ و جهاد، سورهی قتال هم نامیدهاند. ولی در
معرفی نمودهاند. در این سوره آیاتی پیرامون « سورهی الذین کفروا » برخی روایات این سوره را با اولین جملهی اولین آیهی آن
مؤمنان راستین و کافران و دشمنان اسلام وجود دارد که مقصود و مصداق واقعی مؤمنان راستین اهل بیت پیامبر علیهم السلام و
مقصود از کافران بنیامیه میباشند. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: اگر میخواهید اهل بیت را با بنیامیه مقایسه کنید، این
سوره را بخوانید که به تناوب آیهای دربارهی ما و آیهای دربارهی آنان دارد. مشابه این روایت از سایر ائمه نیز در کتب تفسیر وجود
فان فینا منها آیۀ، و فیهم آیۀ، الی آخرها [ ۴۴۵ ]. امام « الذین کفروا » دارد. قال علیه السلام: اذا أردت أن تعتبرنا و بنی امیۀ فاقرأ سوره
سورهی محمد صلی الله علیه و آله و – « الذین کفروا » حسن علیه السلام فرمود: (وقتی خواستی ما و بنیامیه را مقایسه کنی، سورهی
سلم – را بخوان چرا که در آن سوره از اول تا به آخر آیاتش دربارهی ما و نیز در مورد (خصوصیات) آنها هست.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *