احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – باران

که در « نماز استسقاء » دعای باران یکی از سنتهای اسلام در زمان خشکسالی و کمبود آب، دعا و نماز باران است. یعنی همان
زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام و در طول تاریخ اسلام بارها اتفاق افتاده و موثر هم واقع شد. عدهای
جمع شده و به محضر امام علی علیه السلام آمدند و از کمی باران شکوه و گلایه نموده و تقاضای دعا برای باران نمودند، امام علی
ای حسن! برای نزول باران دعا »: علیه السلام حسن و حسین را صدا زد و امام حسن مجتبی علیه السلام را مخاطب قرار داد و فرمود
قال علیه السلام: اللهم هیج لنا السحاب، بفتح الأبواب، بماء عباب، و رباب بانصباب و انسکاب. یا وهاب، اسقنا مغدقۀ مطبقۀ «. کن
بروقۀ، فتح اغلاقها، و یسر اطباقها، و سهل اطلاقها، و عجل سیاقها بالأندیۀ فی بطون الأودیۀ بصوب الماء یا فعال اسقنا مطرا قطرا طلا
مطلا، مطبقا طبقا، عاما معما، دهما بهما رحیما رشا مرشا، واسعا کافیا، عاجلا طیبا مریئا مبارکا، سلا طحا بلا طحا یناطح الأباطح،
مغدودقا مطبوبقا مغروقا، اسق سهلنا و جبلنا و بدونا و حضرنا، حتی ترخص به أسعارنا، و تبارک لنا فی صاعنا و مدنا، أرنا الرزق
موجودا و الغلاء مفقودا، آمین رب العالمین. امام حسن علیه السلام فرمود: (خداوندا! برای ما ابرها را به هیجان درآور، با گشودن
درها، با آبی فراوان و زلال، با ریزش فراوان و لبالب. ای بخشنده! سیرابمان کن با ابرهای انباشته، و پر پیمانه و شادی بخش. [صفحه
۸۸ ] خدایا، زنجیرهایش را بگشا و فرو ریختن هدفدارش را آسان گردان و رها شدنش را سهل کن و در گسیل آن با آب فراوان به
سوی دشتها با فرو ریختن باران شتاب کن. ای فعال! بنوشان ما را به بارانی دانه دانه، زلال زلال کن، پی در پی و هدفدار، در بر
گیرنده و همهگیر، و از فرط فراوانی سیاه! دلسوز و مهربان! ریز و نرم، گسترده و سیراب ساز، شتابان، پاکیزه، گوارا، مبارک،
پهناور، که شورانگیز با بیابانها درگیر شود، انباشته، پر پیمانه، پر آب. سیراب کن دشت و کوهمان را. شهرنشین و بیابان نشینمان را
چندان که به وسیلهی آن هزینههایمان را پایین آوری، و ارزانی در رزق پیدا شود، به کیل و اندازههایمان برکت عطا کنی.
صفحه ۶۶ از ۳۲۶
.[ روزیمان را فراوانی و قحطی را ناپدید گردان. آمین، ای پروردگار جهانیان.) [ ۱۲۰
بخشندگی، بخشش
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *