احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – بزرگواری

صفحه ۶۷ از ۳۲۶
راه و رسم بزرگواری هر کسی خواهان آن است که به بزرگواری و جوانمردی برسد، ولی خیلیها نمیدانند راه و رسم بزرگواری
و جوانمردی چیست؟. قال امیرالمؤمنین للحسن ابنه علیهماالسلام فی بعض ما سأله عنه. یا بنی ما السماحۀ؟. قال علیه السلام: البذل فی
العسر و الیسر [ ۱۲۵ ]. [صفحه ۹۱ ] امیرالمؤمنان علیه السلام ضمن پرسشهایی چند از فرزندش امام حسن علیه السلام پرسید: پسرم
«. بخشش هم در تنگدستی و هم در گشایش » : بزرگواری چیست؟. امام حسن علیه السلام پاسخ داد
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *