احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – بنی امیه

خبر از مدت حکومت بنیامیه و انقراض آن روزی سفیان بن ابیلیلی نهدی بر امام مجتبی علیه السلام وارد شده و بدین گونه سلام
امام علیه السلام به او فرمود: بنشین خدا رحمتت کند … قال علیه السلام: اجلس یرحمک الله، « السلام علیک یا مذل المؤمنین » : کرد
ان رسول الله صلی الله علیه و آله رفع له ملک بنیأمیۀ، فنظر الیهم یعلون منبره واحدا فواحدا، فشق ذلک علیه، فأنزل الله تعالی فی
۱۲۶ ]. و سمعت علیا أبی رحمهالله ] « و ما جعلنا الرؤیا التی أریناک الا فتنۀ للناس و الشجره الملعونۀ فی القرآن » : ذلک قرآنا قال له
یقول: سیلی أمر هذه الأمۀ رجل واسع البلعوم، کبیر البطن، فسألته: من هو؟. فقال، معاویۀ، و قال لی، ان القرآن قد نطق بملک بنیامیۀ
قال أبی: هذه ملک بنیأمیۀ [ ۱۲۷ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (بنشین خدا « لیلۀ القدر خیر من الف شهر » : و مدتهم، قال الله تعالی
رحمتت کند. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم (در رؤیا و یا در حال بیداری) حکومت بنیامیه نشان داده شد و ایشان به آنها
نگریست که بر منبر او یک به یک بالا میروند. این بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گران آمد. بدین سبب خدای بزرگ
و ما آن رؤیایی را که به تو نشان دادیم فقط برای آزمایش مردم بود. و همچنین شجرهی » : در این باره آیهای نازل کرد و به او فرمود
و من از پدرم علی که رحمت خدا بر او باد شنیدم که فرمود کار این امت را مردی به دست «. ملعونه را در قرآن ذکر کردیم
میگیرد پر (خوش) اشتها، با شکمی سیری ناپذیر و بزرگ. از ایشان پرسیدم: وی کیست؟ فرمود: معاویه. سپس به من فرمود قرآن
شب قدر از هزار ماه بهتر » : حکومت بنیامیه را بازگو کرده است و مدت آن را [صفحه ۹۲ ] بیان نموده. خداوند بزرگ میفرماید
پدرم فرمود: این مدت حکومت بنیامیه است.) و در حدیث دیگر در رابطه با مدت حکومت بنیامیه و سقوط آن نقل شده «. است
است که کسی به امام مجتبی علیه السلام راجع به صلح با معاویه و واگذاری حکومت اعتراض نمود. قال علیه السلام: لا تؤذنی
یرحمک الله فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رأی بنیأمیۀ فی المنام یصعدون منبره رجلا فرجلا فسآءه ذلک فأنزل الله تعالی
(انا أعطیناک الکوثر) [ ۱۲۸ ] و (انا انزلناه فی لیلۀ القدر و ما ادریک ما لیلۀ القدر لیلۀ القدر خیر من ألف شهر) [ ۱۲۹ ] فکان ملک
بنیامیۀ کذلک ثم انقطعوا و صاروا مبتورین [ ۱۳۰ ]. [صفحه ۹۳ ] امام حسن علیه السلام فرمود: (خداوند تو را بیامرزد مرا آزار مده،
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در رؤیا چنان دید که بنیامیه فرد به فرد، از منبر او بالا میروند، این مسأله، آن حضرت را
را در شب قدر نازل « قرآن » ما آن » و « ما به تو خیر کثیر عطا کردیم » : افسرده کرد. به این جهت خداوند این آیه را نازل فرمود
حکومت بنیامیه نیز چنین است، سپس منقرض گردیده و «. کردیم و تو نمیدانی شب قدر چیست. شب قدر بهتر از هزار ماه است
نسلشان ریشهکن خواهد شد.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *