احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – توبه

رهآورد توبه و استغفار امام حسن علیه السلام روزی پس از ملاقات با معاویه از مجلس او خارج شد؛ یکی از دربانان معاویه به
خدمت امام حسن علیه السلام رسید و عرض کرد: من مال زیادی دارم ولی فرزند ندارم، چیزی به من بیاموز تا شاید خداوند فرزندی
روزیم کند. به او فرمود: استغفار کن (توبه و طلب مغفرت). پس از آن خداوند ده پسر به آن مرد عطا کرد. معاویه وقتی از موضوع
بپرس که چرا استغفار اثری این چنین دارد. امام علیه السلام پاسخ داد: « امام حسن علیه السلام » اطلاع یافت، به آن مرد گفت: از او
[ قال علیه السلام: علیک بالاستغفار … فقال علیه السلام: ألم تسمع (قوله تعالی فی قصۀ) هود علیه السلام: و یزدکم قوه الی قوتکم [ ۱۸۶
۱۸۸ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (بر تو باد به استغفار. سپس فرمود: ] [ و (فی قصۀ) نوح علیه السلام: و یمددکم بأموال و بنین [ ۱۸۷
و در جریان داستان نوح علیه السلام « بر نیروی شما نیرو میافزاید » ؟ آیا سخن خداوند را در جریان داستان هود علیه السلام نشنیدهای
و در حدیثی دیگر در همین رابطه میخوانیم: ربیع بن صبیع روایت کرد .« شما را با اموال و فرزندان پشتیبانی میکند » : میفرماید
شخصی به محضر امام حسن مجتبی علیه السلام رسید و از خشک سالی شکوه نمود، امام علیه السلام به او فرمود: استغفار کن.
شخص دیگری آمد و از بیچیزی و فقر شکوه کرد، امام علیه السلام به او هم فرمود: استغفار کن. شخص سومی آمد عرض کرد:
دعا کن خداوند فرزندی به من عطا کند. امام علیه السلام به او نیز فرمود: استغفار کن. به آن حضرت عرض کردم: سه حاجت از
شما خواسته شد برای هر سه فرمودید: استغفار کن. امام علیه السلام فرمود: [صفحه ۱۴۷ ] قال علیه السلام: استغفر الله … فقال
استغفروا ربکم انه کان » علیه السلام: ما قلت ذلک من ذات نفسی انما اعتبرت فیه قول الله تعالی حکایۀ عن نبیه نوح انه قال لقومه
هم که پرسیده بود، چرا به آن هر سه پرسشگر که سه » ۱۹۰ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (امام علیه السلام به راوی ] [۱۸۹] « غفارا
صفحه ۹۱ از ۳۲۶
فرمود: از خدا طلب مغفرت کن … سپس [در پاسخ به سؤال راوی] فرمود: «.؟ حاجت گوناگون داشتند، فقط دستور استغفار دادی
من این را از پیش خود نگفتم. بلکه سخن خداوند را در نظر داشتم که از پیامبرش حضرت نوح علیه السلام نقل کرد که او به قوم
و در حدیث دیگری آمده «. از پروردگارتان طلب مغفرت و آمرزش (توبه) کنید که او بسی توبهپذیر و آمرزنده است » : خود گفت
است: یکی از آثار ارزشمند توبه و بازگشت از گناهان بهرهمندی از عفو و رحمت و مغفرت الهی است. امام حسن علیه السلام در
تفسیر آیهی ۱۳۶ آل عمران فرمود: قال علیه السلام: یقول الله تعالی یوم القیامۀ، جوزوا الصراط بعفوی، و ادخلوا الجنۀ برحمتی، و
اقتسموها بأعمالکم [ ۱۹۱ ]. (خدای بزرگ روز قیامت گوید: به بخشش من از پل بگذرید، و به رحمتم وارد بهشت شوید و [آنگاه]
به قدر اعمال خود آن را قسمت کنید.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *