احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – جنازه

عدم قیام امام حسن علیه السلام برای جنازهای امام صادق علیه السلام از پدرش نقل کرد که روزی امام حسن علیه السلام با یارانش
نشسته بود، جنازهای را عبور میدادند. برخی از یاران بپا خاستند ولی امام علیه السلام برنخاست. هنگامی که جنازه از محل دور شد،
برخی از یاران به آن حضرت عرض کردند: چرا برای این جنازه برنخاستید؟ در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای
جنازه بپا میخاست. امام علیه السلام در پاسخ فرمود: قال علیه السلام: انما قام رسول الله مره واحده و ذاک انه مر بجنازه یهودی و
کان المکان ضیقا، فقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کره أن تعلو رأسه [ ۱۹۴ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (رسول خدا
فقط یک بار برای جنازه به پاخاست و آن هم جنازهی یک یهودی بود، که پیامبر در مسیر آن نشسته بود و چون راهرو تنگ بود،
رسول خدا به ناچار برخاست، چون خوش نداشت جنازهی یهودی بالای سرش واقع شود.) و در حدیث دیگری آمده: امام باقر
صفحه ۹۲ از ۳۲۶
علیه السلام روایت کرد: روزی جنازهای را عبور میدادند و امام حسن علیه السلام با یارانش نشسته بود، برخی بپا خاستند. امام
.[ علیه السلام فرمود: [صفحه ۱۵۴ ] قال علیه السلام: ماذا صنعتم انما قام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تأذیا بریح الیهود [ ۱۹۵
امام حسن علیه السلام فرمود: (این چه کاری بود که انجام دادید؟ … اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقت عبور دادن
جنازهی یهودی برخواست، به خاطر این بود که از بوی پلید یهود و جماعت یهودی اذیت نشود.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *